Αντιστοίχιση των κωδικών που χρησιμοποιεί ο σχολιαστής με τους όρους της Νέας Ελληνικής Γραμματικής

"ACC"

"Αιτιατική"

"ACT"

"Ενεργητική φωνή ”

"ADJ"

"Επίθετο"

"ADV"

"Επίρρημα"

"AOR"

"Αόριστος"

"ART"

"Άρθρο"

"AUGM"

"Μεγεθυντικό"

"A_P"

"α' πρόσωπο"

"B_P"

"β' πρόσωπο"

"CLIT"

"Ασθενής τύπος"

"COMP"

"Συγκριτικός"

"CONJ"

"Σύνδεσμος"

"C_P"

"γ' πρόσωπο"

"DAT"

"Δοτική"

"DIALECT"

"Διαλεκτικός τύπος"

"DIM"

"Υποκοριστικό"

"FEM"

"Θηλυκό"

"FORMAL"

"επίσημοι μορφ. τύποι, π.χ. συνελήφθη"

"GEN"

"Γενική"

"IMPERAT"

"Προστακτική"

"IMPERF"

"Παρατατικός"

"IMPERS"

"απρόσωπο"

"IND"

"Οριστική"

"INDEC"

"Ακλιτο"

"INF"

"Απαρέμφατο"

"INFORMAL"

"ανεπίσημοι μορφ. τύποι, π.χ. πανεπιστήμιου"

"INFORMAL_SING"

"ανεπίσημος ενικός"

"INTERJ"

"Επιφώνημα"

"IN_PHRASE"

"μόνο σε φράση, π.χ. υπό μάλης"

"LEARNED"

"λόγιο ύφος (ως προς την κλίση), π.χ. ευγνώμων"

"LIT"

"Λογοτεχνικό"

"MASC"

"Αρσενικό"

"N"

"Ουσιαστικό"

"NEUT"

"Ουδέτερο"

"NOM"

"Ονομαστική"

"NO_COMP_SUP"

"όχι παραθετικά"

"NUM"

"Αριθμητικό"

"OLDFASH"

"παρωχημένο (για καταλήξεις καθαρεύουσας, π.χ.ταχύτης)"

"OLDSPELL"

"Παλιά γραφή"

"ORAL"

"Προφορικός λόγος"

"PART"

"Μετοχή"

"PARTICLE"

"Μόριο"

"PASS"

"Παθητική φωνή"

"PERF"

"Παρακείμενος"

"PLUR"

"Πληθυντικός"

"POPUL"

"λαϊκότροπο"

"PREP"

"Πρόθεση"

"PRES"

"Ενεστώτας"

"PRON"

"Αντωνυμία"

"RARE"

"Σπάνιο"

"RARE_ACT"

"σπάνιο ενεργητικό"

"RARE_FEM"

"σπάνιο θηλυκό"

"RARE_GEN"

"σπάνιες γενικές (ενικού- πληθ.)"

"RARE_GEN_PLUR"

"σπάνια γεν. πληθ."

"RARE_MASC"

"σπάνιο αρσενικό"

"RARE_NEUT"

"σπάνιο ουδέτερο"

"RARE_PASS"

"σπάνιο παθητικό"

"RARE_PLUR"

"σπάνιος πληθυντικός"

"RARE_SING"

"σπάνιος ενικός"

"RARE_VOC"

"σπάνια κλητική"

"ROUGHT"

"Δασεία"

"SING"

"Ενικός"

"SUBJ"

"Υποτακτική"

"SUP"

"Υπερθετικός"

"UNK"

"Άγνωστο"

"V"

"Ρήμα"

"VOC"

"Κλητική"