ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΛΕΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Γενικοί κανόνες σχηματισμού ονοματικών φράσεων (ΟΦ)
ΟΥΣ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) Ουσ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) | Ξλξ | Ξακ | Ξαρ | Σμβ | Νμρ
ΕΠΘ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) [Επρ] (Επθ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) | Μτχ(Γένος, Αριθμός, Πτώση)) | Νμρ-Επθ(Γένος, Αριθμός, Πτώση)
Άρθ_Ουσ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) [Άρθ(Γένος, Αριθμός, Πτώση)] ΟΥΣ(Γένος, Αριθμός, Πτώση)
Άρθ_Επθ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) [Άρθ(Γένος, Αριθμός, Πτώση)] ΕΠΘ(Γένος, Αριθμός, Πτώση)

Κανόνες σχηματισμού διλεκτικών όρων
Ουσ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν))
ΟΟΦ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) ΟΦ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) ΟΥΣ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση1) | (Γένος2, Αριθμός1, Πτώση1))
Ουσ_ΠΦ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) ΠΦ(Γένος2, Αριθμός2, Πτώση2)

Κανόνες σχηματισμού τετραλεκτικών όρων
Επθ_Ουσ_Επθ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Επθ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Επθ_Ουσ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν))
Ουσ_Ουσ_Συνδ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν) Συνδ Άρθρ_Ουσ ((Γένος3, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν))
Συνδ «και»
Ουσ_Επθ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Επθ_Ουσ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν))
Επθ_Ουσ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Επθ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν))
Επθ_Επθ_Ουσ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) Άρθρ_Επθ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) ΕΠΘ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) ΟΥΣ(Γένος, Αριθμός, Πτώση)
Επθ_Ουσ_ΠΦ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Επθ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) ΠΦ(Γένος2, Αριθμός2, Πτώση2)
Ουσ_Ουσ_ΠΦ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν) ΠΦ(Γένος3, Αριθμός3, Πτώση3)

Κανόνες σχηματισμού τριλεκτικών όρων
Ουσ_Ουσ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν) Άρθρ_Ουσ ((Γένος3, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν))
Ουσ_Ουσ_Επθ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν) Άρθρ_Επθ_Ουσ ((Γένος3, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν))
Ουσ_Επθ_Επθ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Επθ_Επθ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν)
Ουσ_Επθ_Ουσ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Επθ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν) Άρθρ_Ουσ ((Γένος3, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν))
Ουσ_Ουσ_Ουσ_ΠΦ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν) Άρθρ_Ουσ ((Γένος3, Αριθμός3, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος3, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν) ΠΦ(Γένος4, Αριθμός4, Πτώση4)
Ουσ_Επθ_Ουσ_ΠΦ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Επθ_Ουσ ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν) ΠΦ(Γένος3, Αριθμός3, Πτώση3)
Επθ_Επθ_Ουσ_ΠΦ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) Άρθρ_Επθ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) ΕΠΘ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) ΟΥΣ(Γένος, Αριθμός, Πτώση) ΠΦ(Γένος2, Αριθμός2, Πτώση2)
Επθ_Ουσ_Ουσ_ΠΦ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Επθ_Ουσ(Γένος1, Αριθμός1, Πτώση1) Άρθρ_Ουσ((Γένος2, Αριθμός2, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Ενι, Πτώση=Γεν) | (Γένος2, Αριθμός=Πλη, Πτώση=Γεν)) ΠΦ(Γένος3, Αριθμός3, Πτώση3)