ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Α/Α ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΗ
1 Εγκέφαλος Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό νευρολογίας, ψυχιατρικής και νευροχειρουργικής
2 Ελληνική ακτινολογία Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας
3 Ελληνική καρδιολογική επιθεώρηση Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
4 Επιθεώρηση Όργανο ενημέρωσης του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών
5 Επιστημονικές Εκδόσεις/Γυναίκα-Υγεία Τριμηνιαίο περιοδικό με ενδιαφέροντα άρθρα για την υγεία της γυναίκας
6 Επιστημονικές Εκδόσεις/Διαβήτης Μηνιαίο. Μετάφραση περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά στα ελληνικά, σχετικά με διαβητολογικά θέματα
7 Επιστημονικές Εκδόσεις/Εμβόλια Διμηνιαίο. Μετάφραση περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά στα ελληνικά, σχετικά με εμβόλια
8 Επιστημονικές Εκδόσεις/Ενδοκρινολογία Μηνιαίο. Μετάφραση περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά στα ελληνικά, σχετικά με διαβητολογικά και ενδοκρινολογικά θέματα
9 Επιστημονικές Εκδόσεις/Ευγλυκεμία Τριμηνιαίο περιοδικό για το σακχαρώδη διαβήτη με αναδημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε μετάφραση στα ελληνικά
10 Επιστημονικές Εκδόσεις/Ιογενείς λοιμώξεις Διμηνιαίο. Μετάφραση περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά στα ελληνικά, σχετικά με ιογενείς λοιμώξεις
11 Επιστημονικές Εκδόσεις/Καρδιολογία Ιατρικό περιοδικό με ελληνικές μεταφράσεις των σημαντικότερων άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία στον τομέα των καρδιακών παθήσεων
12 Επιστημονικές Εκδόσεις/Νευρολογία Τριμηνιαίο. Πρωτότυπα άρθρα Ελλήνων ιατρών σε θέματα νευρολογίας και νευροχειρουργικής
13 Επιστημονικές Εκδόσεις/Ορθοπαιδική Τριμηνιαίο. Πρωτότυπα άρθρα Ελλήνων ιατρών, παρουσίαση περιστατικών και μεταφράσεις ξένης αρθρογραφίας σε θέματα ορθοπαιδικής
14 Επιστημονικές Εκδόσεις/Ορθοπαιδική χειρουργική Τριμηνιαίο. Πρωτότυπα άρθρα Ελλήνων ιατρών σχετικά με την ορθοπαιδική χειρουργική
15 Επιστημονικές Εκδόσεις/Παιδική διατροφή Διμηνιαίο. Μετάφραση περιλήψεων και πρωτότυπων άρθρων από τα αγγλικά στα ελληνικά, σχετικά με θέματα διατροφής, κυρίως σε παιδιά
16 Επιστημονικές Εκδόσεις/Πνευμονολογία Τριμηνιαίο. Πρωτότυπα άρθρα και περιλήψεις άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία για θέματα πνευμονολογίας
17 Ιατρικά ανάλεκτα Ιατρική περιοδική έκδοση του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αθηνών "Υγεία"
18 Ιατρική Εταιρεία Χίου Περιοδική έκδοση της Ιατρικής Εταιρείας Χίου
19 Ιατρικά θέματα Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
20 Ιατρική-on-line/Βιολογική Ψυχιατρική Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση στη Βιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία
21 Ιατρική-on-line/Δελτίο Α' Παιδιατρικής Κλινικής Π.Α. Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση σε θέματα Παιδιατρικής
22 Ιατρική-on-line/Ελλ. Αγγειοχειρουργική Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας
23 Ιατρική-on-line/Ελλ. Δερματοχειρουργική Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας
24 Ιατρική-on-line/Ελλ. Μαιευτική & Γυναικολογία Περιοδική τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Mαιευτικής και Γυναικολογικής Eταιρείας
25 Ιατρική-on-line/Θέματα Μαιευτ. & Γυναικολογίας Επιστημονική ενημερωτική ιατρική έκδοση της Ενώσεως Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος
26 Ιατρική-on-line/Ιατρικά άρθρα Διάφορα Ιατρικά άρθρα
27 Ιατρική-on-line/Ιατρικό βήμα Διμηνιαίο. Επίσημη έκδοση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
28 Ιατρική-on-line/Πανελλήνια Ωτορινολαρυγγολογία Ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Ωτορινολαρυγγολογικής Εταιρείας
29 Ιατρική-on-line/Σύγχρονη ΩΡΛ Ενημέρωση Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση για τη σύγχρονη ΩΡΛ
30 Ιατρική-on-line/Φαρμακευτική ενημέρωση Διάφορα άρθρα Φαρμακευτικής
31 Ιατρική-on-line/InfoDerma Ενημερωτικό φυλλάδιο για δερματολόγους
32 Ιατρική-on-line/Info Respiratory & internal Medicine Ενημερωτικό φυλλάδιο για πνευμονολόγους
33 Ιατρική-on-line/Info Οrthopaedics & Traumatology Ενημερωτικό φυλλάδιο για ορθοπαιδικούς, τραυματολόγους
34 Ιατρική-on-line/Info Urology Ενημερωτικό φυλλάδιο για ουρολόγους
35 Ιατρική-on-line/Info Gastroenterology Ενημερωτικό φυλλάδιο για γαστρεντερολόγους
36 Οφθαλμολογικά χρονικά Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας
37 Παιδιατρική Βορείου Ελλάδος Επιστημονικό περιοδικό της Παιδιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
38 Στόμα Τριμηνιαία επιστημονική έκδοση της Στοματολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
39 Mednet/Αρχεία ελληνικής ιατρικής Επιστημονικό περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
40 Mednet/Αρχεία παθολογικής ανατομικής Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Παθολογικής Κοινότητας
41 Mednet/Διαβητολογικά νέα Τριμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας
42 Mednet/Ελληνική χειρουργική Επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
43 Mednet/Πνεύμων Τετραμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας
44 Mednet/Στοματολογία Επιστημονικό περιοδικό της Στοματολογικής Εταιρείας της Ελλάδος
45 Mednet/Συνέδριο 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
46 Mednet/Συνέδριο 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
47 Posithiv Περιοδικό για το AIDS