ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (EVENTS)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
B Γεγονός Ένας ευρύς τύπος για την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων, των διεργασιών και των καταστάσεων.
B1 Δραστηριότητα Μια λειτουργία ή μια σειρά λειτουργιών που ένας οργανισμός ή μια μηχανή διενεργεί ή στην οποία συμμετέχει.
B1.1 Συμπεριφορά Οποιεσδήποτε από τις ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες των ανθρώπων ή των ζώων που μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα από άλλους ή μπορούν να γίνουν συστηματικά αισθητές με τη χρήση ειδικών στρατηγικών.
B1.1.1 Κοινωνική Συμπεριφορά Συμπεριφορά που είναι το άμεσο αποτέλεσμα ή λειτουργία της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων ή των ζώων με άλλα μέλη του είδους τους. Αυτό περιλαμβάνει τη συμπεριφορά που μπορεί να θεωρηθεί αντικοινωνική.
B1.1.2 Ατομική Συμπεριφορά Συμπεριφορά που παρουσιάζει ένας άνθρωπος ή ένα ζώο που δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με άλλα μέλη του είδους τους, αλλά που μπορεί να έχει μια επίδραση σε άλλους.
B1.2 Καθημερινή Δραστηριότητα ή Ψυχαγωγική Δραστηριότητα Μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται για την αναψυχή ή την άσκηση, ή ως τμήμα της καθημερινής ζωής.
B1.3 Επαγγελματική Δραστηριότητα Μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται ως κομμάτι ενός επαγγέλματος ή μιας εργασίας.
B1.3.1 Δραστηριότητα Ιατρικής Περίθαλψης Μια δραστηριότητα που σχετίζεται με την ιατρική πρακτική ή σχετίζεται με τη φροντίδα των ασθενών.
B1.3.1.1 Εργαστηριακή Διαδικασία Μια διαδικασία, μια μέθοδος, ή μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη σύνθεση, την ποσότητα, ή τη συγκέντρωση ενός δείγματος, και που πραγματοποιείται σε ένα κλινικό εργαστήριο. Συμπεριλαμβάνονται εδώ οι διαδικασίες που μετρούν τους χρόνους και τα ποσοστά των αντιδράσεων.
B1.3.1.2 Διαγνωστική Διαδικασία Μια διαδικασία, μια μέθοδος ή μια τεχνική που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη φύση ή την ταυτότητα μιας ασθένειας ή μιας διαταραχής. Αυτό αποκλείει τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται πρωτίστως σε εργαστηριακά δείγματα.
B1.3.1.3 Θεραπευτική Διαδικασία ή Προληπτική Διαδικασία Μια διαδικασία, μια μέθοδος, ή μια τεχνική που σχεδιάζεται για να αποτρέψει μια ασθένεια ή μια διαταραχή, ή για να βελτιώσει τη φυσική λειτουργία, ή αυτή που χρησιμοποιείται στο στάδιο της θεραπείας μιας ασθένειας ή ενός τραυματισμού.
B1.3.2 Ερευνητική Δραστηριότητα Μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται ως τμήμα της έρευνας ή του πειράματος.
B1.3.2.1 Ερευνητική Τεχνική Μοριακής Βιολογίας Οποιεσδήποτε από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη μελέτη ή την κατευθυνόμενη τροποποίηση του συμπληρώματος γονιδίων ενός ζωντανού οργανισμού.
B1.3.3 Κυβερνητική Δραστηριότητα ή Κανονιστική Δραστηριότητα Μια δραστηριότητα που διεξάγεται από τις επίσημες κυβερνήσεις, ή μια δραστηριότητα που σχετίζεται με τη δημιουργία ή την επιβολή κανόνων ή κανονισμών που ρυθμίζουν κάποια συντονισμένη προσπάθεια.
B1.3.4 Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Μια δραστηριότητα που αφορά την οργάνωση και την παροχή εκπαίδευσης.
B1.4 Μηχανική Δραστηριότητα Μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται πρωτίστως ή αποκλειστικά από τις μηχανές.
B2 Φαινόμενο ή Διεργασία Μια διεργασία ή μια κατάσταση που συμβαίνει φυσικά ή ως αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας.
B2.1 Φαινόμενο ή Διεργασία προκαλούμενη από Άνθρωπο Ένα φαινόμενο ή μια διεργασία που είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου.
B2.1.1 Περιβαλλοντικές Συνέπειες σε Ανθρώπους Μια αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον που είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των ανθρώπινων όντων.
B2.2 Φυσικό φαινόμενο ή Διεργασία Ένα φαινόμενο ή μια διαδικασία που εμφανίζονται ανεξάρτητα από τις δραστηριότητες των ανθρώπινων όντων.
B2.2.1 Βιολογική Λειτουργία Μια κατάσταση, μια δραστηριότητα ή μια διαδικασία του σώματος ή ενός από τα συστήματα ή τα μέρη του.
B2.2.1.1 Φυσιολογική Λειτουργία Μια κανονική διαδικασία, μια δραστηριότητα, ή μια κατάσταση του σώματος.
B2.2.1.1.1 Οργανική λειτουργία Μια φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού ως συνόλου, των πολλαπλών οργανικών συστημάτων του οργάνων, ή των πολλαπλών οργάνων ή ιστών.
B2.2.1.1.1.1 Πνευματική Διεργασία Μια φυσιολογική λειτουργία που αφορά τον εγκέφαλο ή μια γνωσιακή επεξεργασία.
B2.2.1.1.2 Λειτουργία Οργάνου ή Λειτουργία Ιστού Μια φυσιολογική λειτουργία ενός ιδιαίτερου οργάνου, ενός συστήματος οργάνων ή ιστών.
B2.2.1.1.3 Λειτουργία Κυττάρων Μια φυσιολογική λειτουργία που είναι εγγενής στα κύτταρα ή στα συστατικά των κυττάρων.
B2.2.1.1.4 Μοριακή Λειτουργία Μια φυσιολογική λειτουργία που εμφανίζεται στο μοριακό επίπεδο.
B2.2.1.1.4.1 Γενετική Λειτουργία Λειτουργίες σχετικές με τη συντήρηση, τη μετάφραση ή την έκφραση του γενετικού υλικού.
B2.2.1.2 Παθολογική λειτουργία Λειτουργία οργάνου, που οφείλεται σε ορισμένη πάθηση.
B2.2.1.2.1 Ασθένεια ή Σύνδρομο Μια κατάσταση που μεταβάλλεται ή παρεμβαίνει στην ομαλή διεργασία, στην κατάσταση, ή στη δραστηριότητα ενός οργανισμού. Χαρακτηρίζεται συνήθως από την ανώμαλη λειτουργία ενός ή περισσοτέρων συστημάτων του οργανισμού, των μερών, ή των οργάνων του. Περιλαμβάνονται εδώ και τα συμπτώματα μιας διαταραχής.
B2.2.1.2.1.1 Πνευματική Δυσλειτουργία ή Δυσλειτουργία Συμπεριφοράς Μια κλινικά σημαντική δυσλειτουργία η σημαντικότερη εκδήλωση της οποίας είναι ψυχολογική ή αφορά τη συμπεριφορά. Αυτές οι δυσλειτουργίες μπορεί να προσδιορίζουν ή να θεωρούν δεδομένες βιολογικές αιτιολογίες ή εκδηλώσεις.
B2.2.1.2.1.2 Νεοπλασματική Διεργασία Μια νέα και ανώμαλη ανάπτυξη του ιστού στην οποία η ανάπτυξη είναι ανεξέλεγκτη και προοδευτική. Οι αυξήσεις μπορούν να είναι κακοήθεις ή καλοήθεις.
B2.2.1.2.2 Κυτταρική Δυσλειτουργία ή Μοριακή Δυσλειτουργία Μια παθολογική λειτουργία εγγενής στα κύτταρα, τα μέρη των κυττάρων ή τα μόρια.
B2.2.1.2.3 Πειραματικό Μοντέλο Ασθένειας Η αναπαράσταση σε έναν μη ανθρώπινο οργανισμό μιας ανθρώπινης ασθένειας με σκοπό την έρευνα στο μηχανισμό του ή τη θεραπεία.
B2.3 Τραυματισμός ή Δηλητηρίαση Τραύμα, κάκωση ή δηλητηρίαση που προκαλείται από εξωτερικό δράστη ή άλλη δύναμη.