selected citations A.V.

Αριστείδης Βαγγελάτος (google's scholar profile)

Επιλεγμένες Αναφορές (σε Εργασίες)

Πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου: Απαραίτητη υποδομή στο σύγχρονο νοσοκομείο: δεκαεπτά (17) αναφορές

Use of a Morphosyntactic Lexicon as the Basis for the Implementation of the Greek Wordnet: δέκα (10) αναφορές.

IT outsourcing in the healthcare sector: the case of a state general hospital: δεκατέσσερις (14) αναφορές.

ICT penetration in public Greek hospitals: έντεκα (11) αναφορές.

Implementation and Integration of Regional Health Care Data Networks in the Hellenic National Health Service: δεκατρείς (13) αναφορές.

Critical Success Factors for the Introduction of a Clinical Information System: δεκαπέντε (15) αναφορές.

Πιο συγκεκριμένα:

[27] D. Hiadek, J. Stas & M. Pleva. Classroom 3.0: Survey of Automatic Spelling Correction. MDPI  in Electronics. Vol 9, October 2020.

[26] K. Papantoniou, Υ. Tzitzikas. NLP for the Greek Language: A Brief Survey. SETN 2020: 11th Hellenic Conference on Artificial Intelligence September 2020 Pages 101–109.

[25] R. Vergalio. Classroom 3.0: The Real World meets the Virtuality through Ambient Sensing in Education. 2012 IEEE 12th Inter. Conf. on Advanced Learning Technologies.

[24] D. Zikos, M. Diomidous, A. Mitsios, J. Doudounakis, J. Mantas. Barriers and Success Stories during the Implementation of Hospital Information Systems in Greek Hospitals. Acta Inform Med. 2010, 18 (4).

[23] Ε. Μούρτου. Οργάνωση και Στελέχωση των Τμημάτων Πληροφορικής στα Ελληνικά Νοσοκομεία: Σημερινές και Αναγκαίες Συνθήκες. Επιθεώρηση Υγείας, Τόμος 20, Τεύχος 116, 2009.

[22] Ι. Τσαμαδιάς. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων – Η σημασία της στελέχωσης των τμημάτων πληροφορικής και οργάνωσης στην ανάπτυξή τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ . Μεταπτυχική Διατριβή. ΕΑΠ, Μάιος 2007.

[21] Α. Τζαμπάζη. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πρότυπου Πληροφοριακού Συστήματος για την Διαχείριση Φαρμάκων σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Μεταπτυχική Διατριβή.  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2006.

[20] L. Quynch and R. McManamey. The discourse of outsourcing: Some implications for Health Services and Education. International Conference on Critical Discourse Analysis: Theory into Research, 15-18 November 2005, Launceston, Tasmania, Australia.

[19] B. Bergh, A. Schlaefke, A. Hollerbach, T. J. Vogl. Heimarbeitsplatz für den Bildzugriff mit unterschiedl. Netztechnologien. Jäckel (Hrsg.) Telemedizinführer Deutschland, Ober-Mörlen, Ausgabe 2005. Seite: 246-249

[18] Rajeev K. Bali (editor) Clinical Knowledge Management: Opportunities and Challenges. IGI Publishing, 2005.

[17] N. Beebe. A Bibliography of Publications on Computer-Based Spelling Error Detection and Correction. WWW URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.77.536&rep=rep1&type=pdf,  Version 2.05, 2007.

[16] Barry Pakes, "Needs Assessment and Feasibility Study of a Web-based Case-based Network for Novel Toxicologic Syndromes Presenting to Emergency Departments", Thesis, University Health Neiwork, 2004

[15] S. Spyrou. Integration of Healthcare information systems: steps towards common clinical documents. International Conference on Information Communication Technologies in Health (ICICTH 2004), Samos, Greece, July 2004.

[14] K. Khoumbati, M. Themistokleous, Z. Irani. Evaluating integration approaches benefits adopted by healthcare organizations. The 12th European Conference on Information Systems. Turku, Finland, June 14-16, 2004.

[13] S. Kobayashi, T. Ueno, K. Kato, Y. Nose, M. Harada. Peer-to-Peer Communication System for Sharing Electronic Medical Records. The Journal on Information Technology in Healthcare 2004; 2(5): 343–352.

[12] M. Tzagarakis et al. Structuring Primitives in the Callimachus Component - Based Open Hypermedia System. Journal of Network and Computer Applications, vol. 26, pp. 139-162, 2003.

[11] E. Papakitsos, M. Grigoriadou, and G. Philokyprou. Modeling a Morpheme-based Lexicon for Modern Greek. Literary and Linguistic Computing, Vol. 17, No. 4, 2002, pp 475-490.

[10] G. Petasis, V. Karkaletsis, D. Farmakiotou, G. Samaritakis, I. Androutsopoulos and C. Spyropoulos. A Greek Morphological Lexicon and its Exploitation by a Greek Controlled Language Checker. In Y. Manolopoulos and S. Evripidou (Eds.), Proceedings of the 8th Panhellenic Conference in Informatics (EPY 2001), Nicosia, Cyprus, vol. 1, pp. 80-89, 2001.

[9] Π. Λεμπέση, "Άνευ Λεξικού Αυτόματη Υπολογιστική Μορφοσυντακτική Ανάλυση και Λημματοποίηση του Ρηματικού Συνόλου της Νέας Ελληνικής", Πρακτικά 21ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2001: 383-395.

[8] M. Vaitis et al. Towards Structure Specification for Open Hypermedia Systems. S. Reich and K.M. Anderson (Eds.): OHS/SC 2000, LNCS 1903, pp. 160-169, 2000.

[7] M. Grigoriadou et al. Semantic Modelling in Morpheme-based Lexica for Greek. COMLEX2000: COMPUTATIONAL LEXICOGRAPHY AND MULTIMEDIA DICTIONARIES, Patras, Greece, September 2000.

[6] A. Crane. A spelling Checker for Scottish Gaelic. M.S. Thesis, University of Edinburgh, 2000.

[5] D. Assimakopoulos et al. A modular Architecture for the Storage and Management of Heterogeneous Lexical Information, COMLEX2000: COMPUTATIONAL LEXICOGRAPHY AND MULTIMEDIA DICTIONARIES. Patras, Greece, September 2000.

[4] G. Orphanos and C. Tsalidis. Combining handcrafted and corpus-acquired Lexical Knowledge into a Morphosyntactic Tagger. Proceedings of the Second UK Special Interest Group for Computational Linguistics (CLUK2), University of Essex, January 1999.

[3] G. Pace. Spelling Correction for Maltese. Teaching Notes, University of Malta, 1998.

[2] C. Pythoud. Problèmes de la correction automatique de l'orthographe lexicale du français a travers une étude de cas: le correcteur orthographique Ispell et le dictionnaire Français-IREQ. Faculté des lettres. Université de Lausanne. Session d’ Octobre 1996.

[1] Th. Noussia. A rule-based hyphenator for Modern Greek. Computational Linguistics, v. 23, n. 3, 1997.


Last updated: October 2020.

(C) Copyright 2001-2020, Aristides Vagelatos. May be freely uploaded by WWW viewers and similar programs. All other rights reserved.