Περιηγητής Οντολογίας

Στόχος του Περιηγητή Οντολογίας είναι η πλοήγηση στην οντολογία των βιοϊατρικών όρων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ, η απεικόνιση και η αναζήτηση των όρων της οντολογίας. Οι δυνατότητες που παρέχει ο Περιηγητής Οντολογίας είναι οι εξής:

  1. Απεικόνιση των όρων της οντολογίας σε δεντρική μορφή και πλοήγηση σε αυτήν.
  2. Απεικόνιση της αγγλικής απόδοσης κάθε όρου.
  3. Απεικόνιση της περιγραφής κάθε όρου.
  4. Αναζήτηση όρων της οντολογίας.
  5. Εύρεση ενός όρου στη Συλλογή Κειμένων.
  6. Εύρεση ενός όρου στο Διαδίκτυο.

Οδηγίες Χρήσης

Στο αριστερό μέρος της σελίδας βλέπουμε την απεικόνιση της οντολογίας σε δεντρική μορφή. Κάθε κόμβος του δέντρου αντιστοιχεί σε έναν όρο της Οντολογίας. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο expand button μπροστά από έναν όρο, εμφανίζονται οι κόμβοι του δέντρου με όρους που υπάγονται σημασιολογικά στο συγκεκριμένο όρο.

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω σε κάποιο όρο του δέντρου, βλέπουμε δεξιά, στην περιοχή με τίτλο Επιλεγμένος Όρος, τις πληροφορίες που φέρει ο όρος καθώς επίσης και το μονοπάτι που ακολουθήθηκε από τη ρίζα του δέντρου μέχρι τον επιλεγμένο όρο. Κάνοντας κλικ πάνω σε έναν όρο του μονοπατιού, εντοπίζουμε τον όρο αυτό μέσα στο δέντρο. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο σύνδεσμο "Αναζήτηση στη Συλλογή Κειμένων...", τροφοδοτούμε τη Μηχανή Αναζήτησης Κειμένων με τον επιλεγμένο όρο, αποσπάσματα από τα κείμενα που περιέχουν τον όρο θα εμφανιστούν σε νέο παράθυρο. Επίσης κάνοντας κλικ με το ποντίκι πάνω στο σύνδεσμο "Αναζήτηση στο Διαδίκτυο...", ψάχνουμε στο διαδίκτυο με τον επιλεγμένο όρο, αποσπάσματα από τα κείμενα του διαδικτύου που περιέχουν τον όρο θα εμφανιστούν σε νέο παράθυρο.

Μπορούμε να αναζητήσουμε όρους της Οντολογίας μέσα από τη φόρμα με τίτλο Αναζήτηση Όρων, στο επάνω δεξιό μέρος της σελίδας, εισάγοντας τον προς εύρεση όρο στο πεδίο αριστερά από το κουμπί "Αναζήτηση" και πατώντας το κουμπί "Αναζήτηση". Οι όροι της Οντολογίας που σχετίζονται με το κείμενο αναζήτησης εμφανίζονται ακριβώς από κάτω, στην περιοχή "Αποτελέσματα Αναζήτησης". Κάνοντας κλικ πάνω σε έναν όρο που περιέχεται στα αποτελέσματα αναζήτησης α) εντοπίζουμε τον όρο αυτό μέσα στο δέντρο και β) βλέπουμε τις πληροφορίες του όρου στην περιοχή με τίτλο Επιλεγμένος Όρος. Στο κείμενο αναζήτησης ιδιαίτερη σημασία έχουν οι χαρακτήρες " (εισαγωγικά), + (συν), - (πλην), ( (αριστερή παρένθεση) και ) (δεξιά παρένθεση) και οι λέξεις AND και OR (με κεφαλαία):