Δημοσιεύσεις
Επισκέπτες
από
13-08-2006

       W3C

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΛΙΚΟ
12-15 Δεκεμβρίου 2007 Εξόρυξη Γνώσης σε Βιοϊατρικά Κείμενα Α. Βαγγελάτος, ’. Ιορδανίδου, Ι. Σταματόπουλος, Γ. Ορφανός, Β. Παπαπαναγιώτου 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας (2007), Αθήνα, Ελλάδα Iatrolexi-abstract-1107.pdf
01-03 Νοεμβρίου 2007 Ζητήματα αναγνώρισης των πολυλεκτικών σύμπλοκων όρων στον τομέα της βιοϊατρικής ’. Ιορδανίδου, Μ. Πανταζάρα, Έ. Μάντζαρη, Γ. Ορφανός, Α. Βαγγελάτος, Β. Παπαπαναγιώτου 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (2007), Αθήνα, Ελλάδα ELETO2007_IATROLEXI.pdf
07-10 Οκτωβρίου 2007 Biomedical Data Mining for the Greek language Α. Βαγγελάτος, Έ. Μάντζαρη, Γ. Ορφανός, Χ. Τσαλίδης, Μ. Πανταζάρα, Χ. Καλαμαρά, Χ. Διολής MEDNET 2007, Leipzig, Germany Biomedical Data Mining for the Greek language.pdf
04-07 Οκτωβρίου 2007 ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Υποδομή γλωσσικής Επεξεργασίας Βιοϊατρικών Κειμένων Α. Βαγγελάτος, Γ. Ορφανός, Μ. Πανταζάρα, Χ. Διολής, Χ. Καλαμαρά 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας(2007), Κέρκυρα, Ελλάδα Iatrolexi-abstract-0407.pdf
27-29 Σεπτεμβρίου 2007 Implementing the NLP Infrastructure for Greek Biomedical Data Mining Α. Βαγγελάτος, Έ. Μάντζαρη, Γ. Ορφανός, Χ. Τσαλίδης, Χ. Καλαμαρά, Χ. Διολής, Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP) 2007, Borovets, Bulgaria Iatrolexi-RANLP-f.pdf
27-30 Ιουλίου  2007 Developing a Greek biomedical corpus for text mining Χ. Τσαλίδης, Έ. Μάντζαρη, Μ. Πανταζάρα, Χ. Διολής, Α. Βαγγελάτος Corpus Linguistics Conference 2007 (CL 2007), Birmingham, England IATROLEXI_CL2007-f.pdf
05-07 Ιουλίου  2007 Implementation of a Biomedical Ontology for the Greek Language Α. Βαγγελάτος, Έ. Μάντζαρη, Μ. Πανταζάρα, Β. Παπαπαναγιώτου, Χ. Καλαμαρά 5th ICICTH International Conference on Information Communication Technologies in Health (2007), Samos, Greece Iatrolexi_ICICTH-final.pdf
18-20 Μαΐου    2007 Development of a Greek biomedical corpus Μ. Πανταζάρα, Έ. Μάντζαρη, Α. Βαγγελάτος, Χ. Καλαμαρά, ’. Ιορδανίδου 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007), Patras, Greece Iatrolexi-corpus.pdf
28-30 Σεπτεμβρίου 2006 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος, Γ. Ορφανός, Χ. Τσαλίδης, Χ. Καλαμαρά 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, Ερέτρια, Ελλάδα
IL-Eisigisi-0906.pdf
IL-Parousiasi-0906.pdf  Αρχική Σελίδα   .  Επικοινωνία   .  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας   .  Χάρτης Πλοήγησης    
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Εργαστήριο ΗΡΩΝ - EAITY
Για την ανάπτυξη αυτής της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL.