Επισκέπτες
από
13-08-2006

       W3C
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
ΜΕΤΡΟ 3.3

Πρόγραμμα

«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ»

   
Τίτλος έργου :
ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ:  Ανάπτυξη Υποδομής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τομέα
Κωδικός έργου :
9
Ανάδοχος:
Neurosoft A.E.
Ερευνητικός Φορέας:
ΕΑΙΤΥ
Θεματικός Τομέας:
Εξαγωγή, εξόρυξη και διαχείριση μονογλωσσικών και πολυγλωσσικών δεδομένων,
  καθώς και πολυμεσικών μεταδεδομένων για ποικιλία εφαρμογών
Αρμόδια Διεύθυνση ΓΓΕΤ:
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων (ΔΙΑ)


  Αρχική Σελίδα   .  Επικοινωνία   .  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας   .  Χάρτης Πλοήγησης    
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Εργαστήριο ΗΡΩΝ - EAITY
Για την ανάπτυξη αυτής της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL.