Νέα
Επισκέπτες
από
13-08-2006

       W3C

20 Ιανουαρίου 2009 Το έργο θα παρουσιάζεται σε περίπτερο της  "Neurolingo" στο πλαίσιο της  "EACL 2009"
 
20 Ιανουαρίου 2008 Υλοποιήθηκαν οι εφαρμογές Ιστού του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Μηχανή Αναζήτησης, Ορθογραφικός Διορθωτής Ιστού και Μορφοσυντακτικός και Σημασιολογικός Σχολιαστής, της ενότητας εργασίας 5, του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Υποδομές--> Εργαλεία"
 
15 Ιανουαρίου 2008 Ολοκληρώθηκαν και αναρτήθηκαν τα παραδοτέα Π19, Π20, Π21, και Π22 της ενότητας εργασίας 6, του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα-->Παραδοτέα"
 
06 Ιανουαρίου 2008 Ολοκληρώθηκαν και αναρτήθηκαν τα παραδοτέα Π14, Π15, Π16, Π17 και Π18 της ενότητας εργασίας 5, του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα-->Παραδοτέα"
 
21 Δεκεμβρίου 2007 Ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε το παραδοτέο Π13. Οντολογία Βιοϊατρικών Όρων της ενότητας εργασίας 4, του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα-->Παραδοτέα"
 
11 Δεκεμβρίου 2007 Αναρτήθηκαν οι παρουσιάσεις της Ημερίδας του έργου. Μπορείτε να τις βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Ημερίδα"
 
7 Δεκεμβρίου 2007 Υλοποιήθηκε εργαλείο πλοήγησης στην Οντολογία Βιοϊατρικών Όρων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ με τίτλο: Περιηγητής Οντολογίας, της ενότητας εργασίας 5, του έργου. Μπορείτε να το βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Υποδομές--> Εργαλεία"
 
27 Νοεμβρίου 2007 Υλοποιήθηκε εργαλείο ελέγχου ορθογραφίας μονολεκτικού βιοϊατρικού όρου (ή όρου της κοινής ελληνικής γλώσσας) με τίτλο: Ορθογραφικός Διορθωτής Ιστού, της ενότητας εργασίας 5, του έργου. Μπορείτε να το βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Υποδομές--> Εργαλεία"
 
26 Νοεμβρίου 2007 Ολοκληρώθηκαν και αναρτήθηκαν η αφίσα και το τρίπτυχο του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Εισαγωγή"
 
20 Νοεμβρίου 2007 Hμερίδα με θέμα «Γλωσσική Τεχνολογία στο Βιοϊατρικό Χώρο» θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 (9.30 – 16.30) στο ξενοδοχείο Saint George Lecabettus Hotel (Κλεομένους 2, Κολωνάκι).
Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση iatrolexi@cti.gr, αποστέλλοντας το ονοματεπώνυμό τους και το όνομα του φορέα που εκπροσωπούν.
Επισυνάπτεται η αντζέντα.
 
5 Νοεμβρίου 2007 Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2007 θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για το έργο. Σύντομα θα αναρτηθεί το πρόγραμμα και όλες οι σχετικές πληροφορίες.  
 
25 Σεπτεμβρίου 2007 Ολοκληρώθηκαν και αναρτήθηκαν τα δύο παραδοτέα (Π11 & Π12), της ενότητας εργασίας 4, του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα-->Παραδοτέα"
 
28 Αυγούστου 2007 Εγινε δεκτή για παρουσίαση η ανακοίνωση με τίτλο: Implementing the NLP Infrastructure for Greek Biomedical Data Mining , στο συνέδριο RANLP2007. Μπορείτε να τη βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Δημοσιεύσεις"
 
26 Ιουλίου 2007 Αναρτήθηκαν οι παρουσιάσεις της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου του έργου. Μπορείτε να τις βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα-->Παρουσιάσεις-->Ετήσια Έκθεση Προόδου"
 
20 Ιουλίου 2007 Στις 20 Ιουλίου 2007, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση προόδου/ελέγχου της εξέλιξης του φυσικού αντικειμένου του έργου. Επισυνάπτεται η  αντζέντα.
 
26 Ιουνίου 2007 Υλοποιήθηκε εργαλείο διαχείρισης σώματος κειμένων και αυτόματης εξαγωγής ορολογίας με τίτλο: Μορφοσυντακτικός Σχολιαστής (Morphosyntactic Tagger) , της ενότητας εργασίας 2, του έργου. Μπορείτε να το βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Υποδομές--> Εργαλεία"
 
12 Ιουνίου 2007 Ολοκληρώθηκαν και αναρτήθηκαν τα δύο παραδοτέα (Π3 & Π4), της ενότητας εργασίας 2, του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα-->Παραδοτέα"
 
04 Ιουνίου 2007 Εγινε δεκτή για παρουσίαση η ανακοίνωση με τίτλο: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Υποδομή γλωσσικής Επεξεργασίας Βιοϊατρικών Κειμένων, στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας(2007), Κέρκυρα, Ελλάδα. Μπορείτε να τη βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Δημοσιεύσεις"
 
09 Μαΐου 2007 Υλοποιήθηκε εργαλείο διαχείρισης σώματος κειμένων και αυτόματης εξαγωγής ορολογίας με τίτλο: Συμφραζόμενα όρων (concordances) , της ενότητας εργασίας 2, του έργου. Μπορείτε να το βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Υποδομές--> Εργαλεία"
 
02 Μαΐου 2007 Εγινε δεκτή για παρουσίαση η ανακοίνωση με τίτλο: Biomedical Data Mining for the Greek language, στο MEDNET 2007 in Leipzig. Μπορείτε να τη βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Δημοσιεύσεις"
 
30 Απριλίου 2007 Εγινε δεκτή για παρουσίαση η ανακοίνωση με τίτλο: Ζητήματα αναγνώρισης των πολυλεκτικών σύνθετων όρων στον τομέα της βιοϊατρικής, στο 6ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (2007). Μπορείτε να τη βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Δημοσιεύσεις"
 
6 Απριλίου 2007 Εγινε δεκτή για παρουσίαση η ανακοίνωση με τίτλο: Development of a Greek biomedical corpus, στην 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007). Μπορείτε να τη βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Δημοσιεύσεις"
 
18 Μαρτίου 2007 Εγινε δεκτή για παρουσίαση η ανακοίνωση με τίτλο: Developing a Greek biomedical corpus for text mining, στην Corpus Linguistic Conference 2007. Μπορείτε να τη βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα--> Δημοσιεύσεις"
 
12 Μαρτίου 2007 Ολοκληρώθηκαν και αναρτήθηκαν τα έξι παραδοτέα (Π5 - Π10), της ενότητας εργασίας 3, του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα-->Παραδοτέα"
 
20 Δεκεμβρίου 2006 Ολοκληρώθηκαν και αναρτήθηκαν τα δύο πρώτα παραδοτέα (Π1 & Π2) του έργου. Μπορείτε να τα βρείτε στην επιλογή  "Αποτελέσματα-->Παραδοτέα"
 
03 Ιουλίου 2006 Πληροφορούμε ότι λειτουργεί στο Χώρο Συζητήσεων, ιδιωτικός χώρος που έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη του έργου.  Αρχική Σελίδα   .  Επικοινωνία   .  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας   .  Χάρτης Πλοήγησης    
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Εργαστήριο ΗΡΩΝ - EAITY
Για την ανάπτυξη αυτής της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL.