Εργαλεία
Επισκέπτες
από
13-08-2006

       W3C

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
EE5. Υλοποίηση Εφαρμογών Ιστού Περιηγητής Οντολογίας Με το εργαλείο αυτό ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στην οντολογία των βιοϊατρικών όρων του ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ και να αναζητήσει βιοϊατρικούς όρους μέσα σε αυτήν.
EE5. Υλοποίηση Εφαρμογών Ιστού Μηχανή Αναζήτησης Με το εργαλείο αυτό ο χρήστης μπορεί να κάνει αναζήτηση στο σώμα βιοϊατρικών κειμένων, τα οποία έχουν ευρετηριαστεί επί τη βάσει σημασιολογικών κατηγοριών από την οντολογία, αλλά και σε κείμενα του Παγκόσμιου Ιστού.
EE5. Υλοποίηση Εφαρμογών Ιστού Ορθογραφικός Διορθωτής Ιστού Με το εργαλείο αυτό ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την ορθογραφία μονολεκτικού βιοϊατρικού όρου ή όρου της κοινής ελληνικής γλώσσας.
EE5. Υλοποίηση Εφαρμογών Ιστού Μορφοσυντακτικός και Σημασιολογικός Σχολιαστής Με το εργαλείο αυτό ο χρήστης μπορεί να εισάγει ένα κείμενο και να επισυνάπτει μορφοσυντακτικά (από το Μορφολογικό Λεξικό) και σημασιολογικά (από την Οντολογία) σχόλια σε λέξεις/στοιχεία σε αυτό.
EE2. Υλοποίηση Εργαλείων Διαχείρισης Σώματος Κειμένων και Αυτόματης Εξαγωγής Ορολογίας Μορφοσυντακτικός Σχολιαστής (Morphosyntactic Tagger) Με το εργαλείο αυτό ο χρήστης μπορεί να εισάγει ένα κείμενο και στη συνέχεια να δει τα μορφοσυντακτικά μεταδεδομένα (μέρος του λόγου, γένος, αριθμός πτώση, κλπ.) που επισυνάπτονται σε κάθε λέξη του κειμένου (που έχει αναγνωρίσει ο Tokenizer).
EE2. Υλοποίηση Εργαλείων Διαχείρισης Σώματος Κειμένων και Αυτόματης Εξαγωγής Ορολογίας Συμφραζόμενα όρων (concordances) Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την αναζήτηση όρων στη συλλογή κειμένων (corpus) και επιστρέφει τον όρο (είτε στη μορφή που δόθηκε, είτε σε κάθε κλιτικό τύπο εφόσον επιλεγεί η «λημματοποίηση») μαζί με τα συμφραζόμενά του ( μια γραμμή) από το κείμενο που βρέθηκε. Ο χρήστης μπορεί στην συνέχεια να επιλέξει και να δει το κείμενο, όπου σημειώνεται που ακριβώς έχει βρεθεί ο όρος.  Αρχική Σελίδα   .  Επικοινωνία   .  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας   .  Χάρτης Πλοήγησης    
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Εργαστήριο ΗΡΩΝ - EAITY
Για την ανάπτυξη αυτής της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL.