Εισαγωγή
Επισκέπτες
από
13-08-2006

       W3C
      Το μέγεθος της ιατρικής - βιοϊατρικής πληροφορίας που παράγεται καθημερινά στο σύγχρονο κόσμο είναι τεράστιο και ίσως δύσκολο ακόμα και να εκφραστεί με τρόπο απλό. Οι πηγές είναι πολλές (φορείς υγείας, εκπαίδευση, ερευνητικοί φορείς, θεσμικοί φορείς, κλπ). Τα μέσα διακίνησης, άλλαξαν με την πάροδο του χρόνου και η ψηφιακή μορφή τείνει να επικρατήσει ολοσχερώς. Ο κυβερνοχώρος (WWW) και σε αυτή την περίπτωση είναι το μέσο που υπερισχύει με βάση τα μεγέθη. Το αναπόφευκτο ερώτημα είναι αν και με ποιο τρόπο είναι δυνατό να αξιοποιηθεί πλέον αυτή η υπερπληθώρα πληροφορίας και να μετατραπεί σε γνώση.
      Σήμερα, ο απλός χρήστης (είτε ερευνητής, είτε ασθενής, είτε άλλης κατηγορίας) έχει ιδιαίτερα απλοϊκά εργαλεία ως υποβοήθηση στην προσπάθειά του να πλοηγηθεί ή να αναζητήσει ιατρική πληροφορία. Απλές μηχανές αναζήτησης γενικού σκοπού με μόνη δυνατότητα κάποιες λογικές εκφράσεις. Ειδικά δε για την Ελληνική γλώσσα με τις ιδιαιτερότητές της (πλούσια μορφολογία, μακρόχρονη εξέλιξη, κλπ) τα προβλήματα είναι ακόμα πιο μεγάλα.
      Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν έργο, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής γλωσσικής τεχνολογίας για το βιοϊατρικό τομέα και την Ελληνική γλώσσα, που θα υποβοηθήσει το μέσο χρήστη, τον ερευνητή αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο να βελτιώσει τις δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης, αλλά και κάθε μορφή επεξεργασίας βιοϊατρικών δεδομένων.
      Πιο συγκεκριμένα το έργο ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ προβλέπεται να αναπτύξει μια οντολογία βιοϊατρικών όρων αλλά και τα απαραίτητα εργαλεία πληροφορικής τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμα όπλα για την ερευνητική και όχι μόνο κοινότητα. Βασικό παραδοτέο και εργαλείο επίδειξης του έργου θα είναι μια εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης που θα αξιοποιεί την οντολογία για να δίνει στο χρήστη καλύτερα και ποιοτικότερα αποτελέσματα. Πέραν τούτου, η οντολογία και τα εργαλεία που θα κατασκευαστούν θα είναι διαθέσιμα ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν, να επεκταθούν και να εμπλουτιστούν, αποτελώντας έτσι τη βάση και για άλλες χρήσεις (δεικτοδότηση ιατρικών κειμένων, χαρακτηρισμός κειμένων, επεξεργασία παραγόμενων φορέων υγείας, μέτρηση ποιότητας υπηρεσιών υγείας, κλπ).
Αφίσα του έργου           Σύντομη παρουσίαση του έργου           Τρίπτυχο του έργου ( 1  2 )


  Αρχική Σελίδα   .  Επικοινωνία   .  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας   .  Χάρτης Πλοήγησης    
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Εργαστήριο ΗΡΩΝ - EAITY
Για την ανάπτυξη αυτής της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL.