Παραδοτέα
Επισκέπτες
από
13-08-2006

       W3C

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟ
ΕΕ1  Π1. Σχέδιο Συγκρότησης Σώματος Βιοϊατρικών Κειμένων 15 Δεκεμβρίου 2006 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π1-1206-final.pdf
ΕΕ1  Π2. Μοντέλο Αναπαράστασης Οντολογίας 15 Δεκεμβρίου 2006 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π2-1206-final.pdf
ΕΕ3  Π5. Μονολεκτικοί Όροι Βιοϊατρικής 12 Μαρτίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π5-0207-final.pdf
ΕΕ3  Π6. Κανόνες Αναγνώρισης Πολυλεκτικών Όρων Βιοϊατρικής 12 Μαρτίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π6-0207-final.pdf
ΕΕ3  Π7. Πολυλεκτικοί Όροι Βιοϊατρικής 12 Μαρτίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π7-0207-final.pdf
ΕΕ3  Π8. Αρχική Ταξινομία Βιοϊατρικών Όρων (1), (2) 12 Μαρτίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π8-0207-final.pdf
ΕΕ3  Π9. Συλλογή Βιοϊατρικών Κειμένων 12 Μαρτίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π9-0207-final.pdf
ΕΕ3  Π10. Τεκμηρίωση Συλλογής Βιοϊατρικών Κειμένων 12 Μαρτίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π10-0207-final.pdf
ΕΕ2  Π3. Σύστημα Διαχείρισης Σώματος Κειμένων και Εξαγωγής Ορολογίας (λογισμικό) 12 Ιουνίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π3-0507-final.pdf
ΕΕ2  Π4. Εγχειρίδιο Χρήσης (Συστήματος Διαχείρισης Σώματος Κειμένων και Εξαγωγής Ορολογίας) 12 Ιουνίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π4-0507-final.pdf
ΕΕ4  Π11. Προσαρμοσμένο Protege (λογισμικό) 25 Σεπτεμβρίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π11-0907-final.pdf
ΕΕ4  Π12. Αρχική Ταξινομία εντός Protege (λογισμικό) 25 Σεπτεμβρίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π12-0907-final.pdf
ΕΕ4  Π13. Οντολογία Βιοϊατρικών Όρων 21 Δεκεμβρίου 2007 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π13-0807-final.pdf
ΕΕ5  Π14. Περιηγητής Οντολογίας (λογισμικό) 6 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π14-1207-final.pdf
ΕΕ5  Π15. Μηχανή Αναζήτησης (λογισμικό) 6 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π15-1207-final.pdf
ΕΕ5  Π16. Ορθογραφικός Διορθωτής Ιστού (λογισμικό) 6 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π16-1207-final.pdf
ΕΕ5  Π17. Μορφοσυντακτικός και Σημασιολογικός Σχολιαστής (λογισμικό) 6 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π17-1207-final.pdf
ΕΕ5  Π18. Τεκμηρίωση Εφαρμογών Ιστού 6 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π18-1207-final.pdf
ΕΕ6  Π19. Υλοποίηση και συντήρηση project site 15 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π19-1207-final.pdf
ΕΕ6  Π20. Ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια/περιοδικά 15 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π20-1207-final.pdf
ΕΕ6  Π21. Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων 15 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π21-1207-final.pdf
ΕΕ6  Π22. Τελική Αναφορά Έργου 15 Ιανουαρίου 2008 09_ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ_Π22-0108-final.pdf  Αρχική Σελίδα   .  Επικοινωνία   .  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας   .  Χάρτης Πλοήγησης    
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Εργαστήριο ΗΡΩΝ - EAITY
Για την ανάπτυξη αυτής της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL.