Σύνδεσμοι
Επισκέπτες
από
13-08-2006

       W3C

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
30 Μαρτίου - 3 Απριλίου 2009 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL-09). Αθήνα, Ελλάδα
28-30 Μαΐου 2008 LREC 2008, 6th Language Resources and Evaluation Conference. Marrakech, Morocco
11-15 Νοεμβρίου 2007 ISWC 2007, 6th International Semantic Web Conference. Bexco, Busan, Korea
25-27 Οκτωβρίου 2007 The Fourth International Seminar NLP, Computational Lexicography and Terminology. Bratislava, Slovakia
7-10 Οκτωβρίου 2007 MEDNET 2007 Leipzig, Germany
20-24 Αυγούστου 2007 12th World Congress on Health (Medical) Informatics. Brisbane, Australia
27-30 Ιουλίου 2007 Corpus Linguistics Conference 2007 (CL 2007). Birmingham, England
24-29 Ιουνίου 2007 ACL 2007 Prague, Czech Republic
6-8 Ιουνίου 2007 Knowledge Engineering: Principles and Techniques Cluj-Napoca, Romania
6-7 Ιουνίου 2007 OWLED 2007, Third International Workshop. Innsbruck, Austria
18-20 Μαΐου 2007 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007). Patras, Greece
19-22 Απριλίου 2007 Practical Applications in Language and Computers - PALC 2007. Lodz, Poland
1-5 Απριλίου 2007 2007 IEEE Symposium of Computational Intelligence Special Session on Medical Data Mining. Honolulu, Hawaii
3-7 Ιανουαρίου 2007 A Pacific Symposium on Biocomputing Session. Grand Wailea Resort, Wailea, Maui, Hawaii
7-8 Δεκεμβρίου 2006 7th International Symposium on Biological and Medical Data Analysis (ISBMDA 2006). Thessaloniki, Greece
10-11 Νοεμβρίου 2006 OWL: Experiences and Directions 2006. Athens, Georgia, USA
8 Νοεμβρίου 2006 Biomedical Ontology in Action. Baltimore, Maryland, USA
5-6 Νοεμβρίου 2006 ISWC'06 workshop on Ontology Matching. GA Center, Athens, Georgia, USA
5-6 Νοεμβρίου 2006 Workshop for W3C Semantic Web Health Care and Life Sciences. GA Center, Athens, Georgia, USA
3-4 Νοεμβρίου 2006 Ontology Content and Evaluation in Enterprise Workshop. Montpellier, France
1-3 Νοεμβρίου 2007 6th Conference "Hellenic Language and Terminology". Athens, Greece
28-30 Σεπτεμβρίου 2006 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Ερέτρια, Ελλάδα
28 Αυγούστου 2006 The Second International Workshop on Contexts and Ontologies: Theory, Practice and Applications. Riva del Grada, Italy
23-26 Ιουλίου 2006 The Ninth International Protege Conference. Stanford, California
9-12 Απριλίου 2006 Second International Symposium on Semantic Mining in Biomedicine. Jena University, Jena, Germany

  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ
International Journal on Semantic Web and Information Systems (IJSWIS), Special Issue on Ontology Matching
Natural Language Engineering Journal
Journal of Biomedical Informatics
International Journal of Medical Informatics
International Journal of Corpus Linguistics
Journal of American Medical Informatics Association
Medical Informatics and the Internet in Medicine
Journal of Medical Internet Research
Literary and Linguistic Computing
Journal of Web semantics
Bioinformatics
Journal of Applied Ontology

  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Unified Medical Language System (UMLS)  
ICD-10  

  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
   

  ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Protege  
XML Medical Knowledge Lexicon  

  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
EU Network of Excellence Semantic Mining  
Standard Upper Ontology Working Group (IEEE P1600.1)    Αρχική Σελίδα   .  Επικοινωνία   .  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας   .  Χάρτης Πλοήγησης    
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Εργαστήριο ΗΡΩΝ - EAITY
Για την ανάπτυξη αυτής της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL.