Ομάδα Έργου
Επισκέπτες
από
13-08-2006

       W3C
 
  Ο βασικός κορμός της ομάδας έργου του «Ιατρολέξη» είναι (ανά ειδικότητα) οι:
 
  Γλωσσολόγοι
  • Άννα Ιορδανίδου, Υπεύθυνη ομάδας, Επικ. Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών
  • Έλενα Μάντζαρη, Γλωσσολόγος, MSc
  • Μαβίνα Πανταζάρα, Γλωσσολόγος, PhD
  Ιατροί
  Πληροφορικοί
  • Αριστείδης Βαγγελάτος, Ερευνητικός Υπεύθυνος Έργου, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, PhD
  • Γιώργος Ορφανός, Υπεύθυνος έργου Neurosoft Α.Ε., Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, PhD
  • Χρήστος Τσαλίδης, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, PhD
  • Χρήστος Διολής, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc
  • Γιάννης Σταματόπουλος, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc
 
 


  Αρχική Σελίδα   .  Επικοινωνία   .  Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας   .  Χάρτης Πλοήγησης    
Σχεδίαση & Ανάπτυξη: Εργαστήριο ΗΡΩΝ - EAITY
Για την ανάπτυξη αυτής της Δικτυακής Πύλης χρησιμοποιήθηκε ανοιχτό λογισμικό υπό την άδεια GNU/GPL.